Các Phương Thức Thanh Toán Hàng Hoá Của Chúng Tôi!

Phương thức thanh toán:

Chuyển khoản Ngân hàng

PayPal

Western Union

1. PayPal

Sau khi nhận được hoá đơn của đơn hàng, bạn có thể chuyển tiền vào email bên dưới đây.

Thông tin chuyển khoản:

3. Chuyển khoản Ngân Hàng

Thông tin chuyển khoản

Tên Tài KhoảnSố Tài KhoảnTên Ngân Hàng
Cong ty TNHH Long Mi Momi0281000537604Vietcombank – Chi Nhánh Bình Dương

Sau khi nhận được thông tin đơn hàng, bạn có thể chuyển khoản cho chúng tôi.

4. Western Union

Vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi nếu bạn muốn thanh toán qua phương thức này.